Elektroniczna Dokumentacja Medyczna

_ _

Firma EuroSoft sp. z o.o. realizuje projekt:
"Wdrożenie systemu B2B obsługującego proces tworzenia przez podmioty lecznicze elektronicznego dokumentu medycznego zgodnego ze standardem HL 7 CDA"
w ramach działania 8.2:
Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

Wartość projektu: 471 193,00 PLN

Udział Unii Europejskiej: 239 466,00 PLN

 

 


Wybór najkorzystniejszej oferty do etapu 1.

Zapytanie ofertowe
1. Opracowanie szczegółowej specyfikacji funkcjonalnej systemu uwzględniającej standard HL 7 CDA dla elektronicznej dokumentacji medycznej
2. Opracowanie cech  funkcjonalnych systemu wynikających z Ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 marca 2013 r. w
3. Opracowanie szczegółowej specyfikacji funkcjonalne j systemu uwzgledniającej wymagania normy PN EN ISO 10781 (Model funkcjonalny systemu
elektronicznej dokumentacji zdrowotnej)
plik z do pobrania

4. Opracowanie szczegółowych uwarunkowań dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania i przesyłu danych medycznych uwzględniającej wymagania PN EN 13606 4:2007 (Informatyka w ochronie zdrowia.
plik z do pobrania

 

 

 

 

1. Opracowanie szczegółowej specyfikacji funkcjonalnej systemu uwzględniającej standard HL 7 CDA dla elektronicznej dokumentacji medycznej
Wykonawca:
Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe "TERAN" Teresa Goździewicz
Kwota:

7200 zł

2. Opracowanie cech  funkcjonalnych systemu wynikających z Ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie wymagań dla Systemu Informacji Medycznej
Wykonawca:
Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe "TERAN" Teresa Goździewicz
Kwota:

4000 zł

3. Opracowanie szczegółowej specyfikacji funkcjonalne j systemu uwzgledniającej wymagania normy PN EN ISO 10781 (Model funkcjonalny systemu
elektronicznej dokumentacji zdrowotnej)
Wykonawca:
Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe "TERAN" Teresa Goździewicz
Kwota:

8500 zł

 

 

4. Opracowanie szczegółowych uwarunkowań dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania i przesyłu danych medycznych uwzględniającej wymagania PN EN 13606 4:2007 (Informatyka w ochronie zdrowia. Przesyłanie elektronicznej dokumentacji zdrowotnej. cześć 4 Bezpieczeństwo danych)
Wykonawca:
Krzysztof Nyczaj
Kwota:
8000 zł

 

 


 

 

Zapytanie ofertowe dotyczące:

Zakupu oprogramowania wykonanego na indywidualne zamówienie możliwiającego wspieranie procesu opracowywania i archiwizowania elektronicznej dokumentacji medycznej zgodnie ze standardem HL 7 CDA w modelu SaaS z prawami autorskimi wraz z dostosowaniem istniejącego oprogramowania do komunikacji.

Pliki do pobrania:

Treść zapytania ofertowego

Załącznik do zapytania ofertowego