mControlling

Firma EuroSoft sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Łopuszańska 32 otrzymała dotację z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Unii Europejskiej na realizację projektu System mControlling mobilne narzędzie zarządzania finansami szpitala w ramach działania 1.4 Wsparcie projektów celowych osi priorytetowej 1 Badania i rozwój nowoczesnych technologii oraz działania 4.1. Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R osi priorytetowej 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia, Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

Wartość projektu: 2 809 208,00 PLN

Udział Unii Europejskiej: 936 878,50 PLN

Filtr tytułów 

Wyświetl: 
# Tytuł artykułu Odsłony
Wybór najkorzystniejszej oferty do zapytania ofertowego z dnia 18 maja2012 1260
Wybór najkorzystniejszej oferty do zapytania ofertowego z dnia 18 maja2012 41
Wybór najkorzystniejszej oferty do zapytania ofertowego z dnia 18 maja2012 77
Wybór najkorzystniejszej oferty do zapytania ofertowego z dnia 19 marca 2012 1429
Wybór najkorzystniejszej oferty do zapytania ofertowego z dnia 16 stycznia 2012 1466
Wybór najkorzystniejszej oferty do zapytania ofertowego z dnia 16 listopada 2011 1401
Wybór najkorzystniejszej oferty do zapytania ofertowego z dnia 19 września 2011 1368
Wybór najkorzystniejszej oferty do zapytania ofertowego z dnia 18 lipca 2011 1393
Wybór najkorzystniejszej oferty do zapytania ofertowego z dnia 23 maja 2011 1439
Wybór najkorzystniejszej oferty do zapytania ofertowego z dnia 21 marca 2011 1399
Fundusze unijne na lata 2007-2013 6432
Wybór najkorzystniejszej oferty do zapytania ofertowego z dnia 17 stycznia 2011 1698
Wybór najkorzystniejszej oferty do zapytania ofertowego z dnia 15 listopada 2010 1691
Wybór najkorzystniejszej oferty do zapytania ofertowego z dnia 13 września 2010 158
Wybór najkorzystniejszej oferty do zapytania ofertowego z dnia 30 lipca 2010 1909