EuroSoft Firma

EuroSoft Firma jest programem komputerowym wspomagającym pracę przedsiębiorstwa handlowego. Składa się on z modułów realizujących funkcje związane z zakupami, sprzedażą, płatnościami oraz obsługą magazynu.

Kartoteki

Program umożliwia przechowywanie danych dotyczących całego zakresu działalności firmy. W szczególności gromadzone są dane o towarach będących przedmiotem działalności handlowej oraz o kontrahentach - partnerach w przeprowadzanych operacjach gospodarczych.

Dokumenty

Program umożliwia tworzenie dokumentów, takich jak: faktury VAT, zamówienia, dokumenty płatności, dokumenty magazynowe. Dokumenty odzwierciedlają operacje gospodarcze dokonywane przez firmę. Wszystkie utworzone za pomocą programu dokumenty są przechowywane w rejestrach dokumentów. Pozwala to na śledzenie i nadzór działalności firmy.

Podstawową operacją dla dokumentu jest jego zatwierdzenie (czyli zaksięgowanie). W przypadku dokumentów zakupu, sprzedaży i dokumentów magazynowych pociąga to za sobą modyfikację stanów magazynowych oraz stanu kasy.

Dokumenty są zdefiniowane w kartotece "Typy dokumentów" poprzez m.in. nazwę typu dokumentu, sposób jego bieżącej numeracji, pełną nazwę dokumentu. Definicja określa czy i w jaki sposób zatwierdzenie dokumentu wpływa na stany magazynowe (zmniejsza czy zwiększa ilość artykułów w magazynie) oraz stan kasy.

Istnieje możliwość zmiany definicji poszczególnych dokumentów. Możliwe jest definiowanie nowych typów dokumentów.

Raporty

Wszystkie dane zgromadzone w kartotekach i dokumentach mogą być na wiele sposobów prezentowane na wydrukach.

Możliwe jest wydrukowanie danych z pojedynczej pozycji kartoteki (np. o pojedynczym kontrahencie) jak i całej zawartości kartoteki.

Istnieje też możliwość wydrukowania tego samego dokumentu w różnej formie (np. faktura z opłatami, faktura standartowa).

Rejestry dokumentów są podstawą do przygotowywania różnorodnych zestawień dotyczących np. wartości sprzedaży w kolejnych miesiącach, ilości sprzedanych artykułów, wartości sprzedaży dla poszczególnych odbiorców.

Dane występujące na wydrukach można zapisywać do plików w wielu formatach m.in. w internetowym formacie HTML. Umożliwia to dalszą obróbkę i analizę informacji zgromadzonych w raportach.

Definicje poszczególnych raportów zawarte są w plikach, dzięki czemu rozszerzenie zestawu raportów nie wymaga modyfikacji programu. W tym celu wystarczy dołączyć plik z definicją nowego raportu korzystając z operacji dostępnych w module Administrator. Nowe raporty można tworzyć za pomocą programy Sybase InfoMaker.

Bezpieczeństwo i poufność

Program umożliwia ograniczanie dostępu użytkowników do poszczególnych operacji na kartotekach i dokumentach.

Każdy użytkownik programu jest rejestrowany. Może on należeć do jednej lub kilku grup użytkowników. Każda grupa posiada określony zestaw uprawnień. Uprawnienia użytkownika są sumą uprawnień grup, do których został zakwalifikowany.

Ważniejsze operacje dokonywane przez użytkowników (np. tworzenie dokumentów) są rejestrowane. Dzięki temu łatwo można ustalić użytkownika, który utworzył dany dokument oraz datę utworzenia dokumentu.

Prostota obsługi

Obsługa programu odbywa się przez standardowy interfejs systemu MS Windows. Dostęp do operacji jest jednolity we wszystkich modułach. Pozwala to na szybkie opanowanie przez użytkownika obsługi całości programu.

Wszystkie operacje programu można wykonywać za pomocą myszki i klawiatury.

Architektura klient-serwer gwarantuje wysoką wydajność przetwarzania.. Zastosowano nowoczesną bazę danych typu SQL co zapewnia integralność, spójność i bezpieczeństwo danych, m.in. kopie danych można wykonywać w trakcie pracy systemu. Zmiana danych dokonana przez jednego z użytkowników systemu jest natychmiast widoczna dla innych użytkowników.

W programie EuroSoft Firma Multi użyta została zastosowana baza danych firmy SYBASE:

Wymiana danych

Program EuroSoft Firma zapewnia zgodność danych znajdujących się w oddziale z danymi oddziału znajdującymi się w centrali z dokładnością do ustalonego zakresu i czasu synchronizacji oraz zapewnia poprawność danych wysłanych do programu księgowego SYMFONIA FORTE Finanse i Księgowość, zgodnie z formatem wymiany danych obowiązującym w dniu podpisania umowy.


Funkcje poszczególnych modułów programu

Zakupy

Sprzedaż

Sprzedaż detaliczna

Magazyn

Płatności

Administrator


Wymagania sprzętowe

Komputer Serwer
Zalecane:
Pentium III, 128-256 MB RAM, dysk twardy 3GB

Komputer Klient
Minimum:
procesor Pentium, 32 MB RAM, dysk twardy 1 GB
Monitor 800x600
Zalecane:
procesor Pentium II, 64 MB RAM, dysk twardy 1 GB
Monitor 17'

Urządzenia peryferyjne
Drukarka A4 dowolna, pracująca w systemie Windows'95 / Windows NT 4.0

System operacyjny

MS Windows'95, MS Windows NT 4.0 lub nowsze

Inne oprogramowanie
Przeglądarka internetowa np. Internet Explorer 4.0, Netscape 4.0 lub nowsze
Baza danych: Sybase SQL Anywhere 5.5 lub nowsza

Technologia

EuroSoft Firma Multi jest programem pracującym w środowisku MS Windows, o architekturze klient serwer, opartym o technologię Sybase Inc.. Wykorzystanie komunikacji między klientem a serwerem bazy może się odbywać poprzez protokół TCP/IP co pozwala na bezproblemową pracę z oddaloną bazą danych.
Drukuj