Nowa wersja programu EuroSoft Apteka (2.156.695)

ea-updateUdostępniliśmy nową wersję programu EuroSoft Apteka, która zawiera zmiany dotyczące walidacji i weryfikacji numerów recept wystawianych na drukach RUM oraz zmianę komunikatu XML obowiązująca od 1.09.2010r.

 


Komunikat wydany przez NFZ informuje, że  recepty wystawione na drukach RUM, których budowa jest niezgodna z wymogami rozporządzenia MZ w sprawie recept lekarskich (Dz. U z 2007 r. nr 97 poz. 646), mogą być realizowane najpóźniej do 31 sierpnia 2010 roku.

Niektóre OW NFZ przesunęły termin graniczny realizacji wyżej wymienionych recept.

Z informacji udostępnionych na stronach internetowych OW NFZ wynika, że w Śląskim OW NFZ termin ten został przesunięty i recepty wystawione na kuponach RUM do 31 sierpnia włącznie, których numer nie spełnia wymogów rozporządzenia, mogą być realizowane do 30 września 2010 roku. Nie posiadamy informacji o terminie granicznym realizacji recept RUM, nie spełniających wymogów rozporządzenia, w Opolskim OW NFZ.

W związku z tym, w programie, dodana została możliwość ustawiania w Konfiguracji (Administrator-Konfiguracja; folder Opcje, sekcja 'Kontrola numeru RUM Opcje') granicznej daty, od której będzie prowadzona walidacja numerów recept RUM pod kątem zgodności z rozporządzeniem MZ. Dla większości OW NFZ wprowadzona została data 1.09.2010, dla Śląskiego OW NFZ jest to data 1.10.2010. Natomiast dla Opolskiego OW NFZ data nie została ustawiona z uwagi na brak informacji. Datę tę zalecamy ustawić w momencie udostępnienia informacji przez Opolski OW NFZ.


W 'Konfiguracji' (Administrator-Konfiguracja; folder Wersje) do sekcji 'Dokumenty z recept XML Wersje' dodana została 'Wersja 1.06a od 2010-09-01'

Program mogą pobrać, przy użyciu aktualizatora, wszystkie apteki, które mają opłacony abonament za III kwartał 2010 roku.

Program jest również udostępniony na naszym serwerze ftp://eurosoft.com.pl/pub/euroapteka/current/r02156.exe

Drukuj