Uaktualnienie programu EuroSoft Apteka II 2010

apteka3Wraz z początkiem wakacji udostępniamy nowe uaktualnienie programu EuroSoft Apteka. Na szczególną uwagę zasługuje możliwość dodawania pozycji do wcześniej wprowadzonej recepty.


 

Ekspedycja

Dodanie pozycji do wprowadzonej recepty

W Ekspedycji wprowadzona została możliwość dodania pozycji do wcześniej wprowadzonej recepty - opcja Dodaj do recepty z okresu F9, na karcie 'Pozycja dokumentu sprzedaży Nowy: Recepty i Usługi'.
Recepta, do której można dodać pozycje musi pochodzić z bieżącego okresu refundacyjnego.
Liczba pozycji na recepcie musi być mniejsza od dopuszczalnej liczby pozycji na recepcie. Do 5 pozycji w przypadku recept Z i R oraz 1 pozycji w przypadku recept N.
Numer recepty ani data realizacji recepty nie zmienią się. Recepta będzie związana z co najmniej dwoma paragonami.
W przypadku dodania pozycji do wcześniej zrealizowanej recepty, należy powtórnie wykonać zestawienie Taśma refundacyjna z dnia realizacji recepty.

Obsługa recept ze Śląskiego NFZ

W związku z wprowadzeniem przez Śląski OW NFZ ujednoliconej numeracji recept lekarskich i wprowadzeniem jednolitego druku recepty NFZ informuje, że 1 września 2010 roku zostanie wycofany z powszechnego stosowania, jako druk recepty lekarskiej, druk kuponu RUM (druk w kolorze żółtym). Recepta zostanie zastąpiona drukiem recepty Rp. (recepta biała).

Wprowadzony zostaje okres przejściowy, od 1 czerwca do 31 sierpnia. W tym okresie dopuszczalne są 2 rodzaje recept RUM (żółtych):

  • żółta recepta RUM, której numer zaczyna się od 0 lub 2 - receptę taką realizuje się w programie tak jak dotychczas, rodzaj recepty powinien być ustawiony na R, numer recepty należy wpisać w pole 'Numer pacjenta RUM'
  • żółta recepta RUM, której numer zaczyna się od 12 - receptę taką realizuje się jako receptę typu Z (białą), numer recepty należy wpisać w pole 'Numer recepty'. Po podaniu numeru recepty Z, jeżeli numer jest zgodny z wzorcem z konfiguracji 'Ekspedycja Recepty i Usługi Opcje. PESEL z Z', numer pacjenta (PESEL) zostanie wypełniony.

Więcej informacji na ten temat znajduje się w komunikacie nr 146 ( Administrator -> Komunikaty -> Zmiana numeracji recept w Śląskim NFZ ).
W Ekspedycji po odczycie numeru recepty program rozpozna rodzaj numeru recepty i zapamięta go w odpowiednim polu.

Kontrola PESEL pacjenta z recepty Z

W Ekspedycji, po wprowadzeniu numeru recepty Z, jeżeli numer jest zgodny z wzorcem, wprowadzany jest PESEL pacjenta. Na liście 'Recepty' oraz w raporcie 'Test refundacji' kontrolowana jest zgodność PESELa pacjenta z PESELem z numeru recepty.
Do Konfiguracji dodana została opcja PESEL z Z (Administrator -> Konfiguracja -> Ekspedycja Recepty i usługi Opcje -> PESEL z Z).
W polu 'Wartość' znajdują się wzorce pobierania nr PESEL pacjenta z nr recepty Z. Poszczególne znaki oznaczają: "P" znak nr PESEL, "_" - dowolny znak. Schematy oddzielone są średnikami.

Paragon.

Nr karty zewnętrznego systemu lojalnościowego

Na paragonie z drukarki POSNET 2.02, ELZAB OMEGA/FP-600 dodany został nr karty zewnętrznego systemu lojalnościowego, np. DOZ.

Recepty

Wydruk kopii recepty

Do listy Recepty -> Raport dla elementu dodano raport Kopia recepty.

Dokumenty zakupu.

Tworzenie dokumentu płatności na podstawie faktury korekty zakupu

Dodana została możliwość tworzenia dokumentu płatności KW na podstawie faktury korekty zakupu FK+ lub FK-, przy użyciu operacji Kopiuj do. Można utworzyć jeden dokument KW na podstawie kilku dokumentów zakupu (FZ, FV, FK-, FK+), poprzez wielokrotne użycie operacji Kopiuj do. Okno 'Dokument płatności Nowy' musi być cały czas otwarte.

Raporty

Dokument rezerwacji. Raport Protokół reklamacji/zwrotu. Tworzenie faktury korekty zakupu na podstawie dokumentu rezerwacji

Do listy Dokumenty rezerwacji -> Raport dla elementu dodany został raport Protokół reklamacji/zwrotu wg wzoru wymaganego przez PGF. Z dokumentu rezerwacji można utworzyć fakturę korektę zakupu FK-, poprzez operację Kopiuj do.

Raporty okresowe. Sprzedaż wg lekarzy

Do Raportów okresowych (Plik -> Raporty okresowe) dodany został raport Sprzedaż wg lekarzy. Raport zawiera wartość sprzedaży w cenach zakupu i cenach sprzedaży oraz marżę kwotową i procentową wg lekarzy. Raport pokazuje prawidłowe dane dla sprzedaży zrealizowanych po 1 stycznia 2010.

Sprzęt

Obsługa drukarek etykiet przez port USB i w sieci

Opis znajduje się w Dokumentacji serwisowej w rozdziale Instalacja drukarki etykiet kodów kreskowych Eltron/Zebra.

Moduł obsługi ePRUF

Począwszy od obecnego uaktualnienia program EuroSoft Apteka umożliwia realizację transakcji z wykorzystaniem kart ePRUF.

 

Aby apteka mogła obsługiwać karty ePRUF należy podpisać stosowną umowę z firmą ePRUF S.A oraz wykupić w firmie EuroSoft Moduł obsługi ePRUF dla programu EuroSoft Apteka.

 

Zakup Modułu obsługi ePRUF jest konieczny jedynie wtedy gdy apteka przystępuje do programu ePRUF. Zakup jest jednorazowy i nie ma wpływu na cenę późniejszych aktualizacji.

Drukuj