Uaktualnienie programu EuroSoft Apteka III 2010

apteka11Przedstawiamy kolejną wersję programu EuroSoft Apteka. Zmiany wprowadzone w nowej wersji są wynikiem współpracy z użytkownikami naszego oprogramowania.


 

Ekspedycja

Sprawdzanie podczas wprowadzania numerów recepty, świadczeniodawcy, pacjenta i lekarza.

Na formularzu 'Pozycja dokumentu sprzedaży Nowy: Recepty i usługi' wprowadzona została dynamiczna walidacja numerów: recepty, świadczeniodawcy, pacjenta i lekarza.

Oznacza to, że numery są sprawdzane na bieżąco, w trakcie ich wprowadzania. Wpisywane znaki wyświetlane są na czerwono do mementu wprowadzenia prawidłowego numeru.

Magazyn

Partie magazynowe. Operacja ‘Rezerwuj’

Do listy ‘Partie magazynowe’ została dodana operacja ‘Rezerwuj’. W wyniku jej działania powstaje ‘Dokument rezerwacji’, który można wykorzystać do zablokowania opakowań wstrzymanych w obrocie. Dokument rezerwacji może być także wykorzystywany do zablokowania wybranych opakowań do sprzedaży ze względu na datę ważności

Stany Magazynowe. Zakładka 'Operacje'

Do formularza stanów magazynowych dodana została zakładka 'Operacje' zawierająca listę wykonanych operacji magazynowych na wszystkich partiach tego stanu magazynowego.

Pozycje zmian cen

Do menu Magazyn dodana została lista 'Pozycje zmian cen'. Lista zawiera pozycje z dokumentów znajdujących się na liście 'Dokumenty zmian cen'.
Na liście 'Pozycje zmian cen' dodane zostały następujące raporty:

Opakowania

Grupy zamienników

Dodany został mechanizm grupowania zamienników, czyli łączenia opakowań o podobnych parametrach w grupy. Daje to możliwość pokazania w ekspedycji informacji o danej grupie zamienników oraz wspólnego obliczania parametrów magazynu wykorzystywanych przy optymalizacji stanów magazynowych.

Podczas dodawania opakowania do grupy zamienników określany jest poziom złączenia:

Komunikaty przy sprzedaży określonych opakowań

Dla każdego opakowania można określić kilka różnych komunikatów, ustawionych na stałe lub na ograniczony czas. Komunikaty są wyświetlane w Ekspedycji, na liście 'Pozycja dokumentu sprzedaży Nowy: Partie magazynowe' przy wydawaniu opakowań, do których zostały przypisane.

‘Lokalizacja’ towaru w aptece

System lokalizacji towaru w aptece umożliwia pełną kontrolę w zakresie rozmieszczenia asortymentu w aptece. Informacje o położeniu leku są widoczne w Ekspedycji.

Kartoteki

Kategorie. Wyrób medyczny

Dodana została nowa kategoria Wyrób medyczny. Aktualizacja tej kategorii jest możliwa poprzez operację Zmiany kategorii.

Definiowanie i sprzedaż usłyg

Dodana została możliwość definiowania i sprzedaży usług. Usługi definiowane są jako opakowania. Dokumenty faktur usługowych znajdują się na liście Sprzedaż -> Faktury usługowe.
W związku z wprowadzeniem Faktur usługowych dodane zostały następujące raporty:

Administrator

Logowanie. Operacja ‘Zmień hasło’

Dodana została możliwość zmiany hasła do własnego konta przez poszczególnych użytkowników.

Okresy rozliczeniowe

Okresy rozliczeniowe służą do tego aby dokumenty, które zostały zamknięte z punktu widzenia księgowego nie były zmieniane.

Do menu Administrator dodana została lista 'Okresy rozliczeniowe'. Zamknięcie określonego okresu rozliczeniowego uniemożliwia edytowanie, zatwierdzanie i anulowanie dokumentów z tego okresu.

Sposób liczenia marży na raportach

W większości raportów znajdujących się na liście Sprzedaż -> Pozycje sprzedaży -> Raport wg widoku zmieniony został sposób liczenia marży.

Obecnie marża to sprzedaż netto pomniejszona o bonifikatę brutto i koszt sprzedaży netto, podzielona przez sprzedaż netto pomniejszoną o bonifikatę brutto.

KS-EWD. Operacja 'Sprawdź u dostawcy'

Zmieniony został skrót do operacji Sprawdź u dostawcy w systemie KS - EWD. Obecnie jest to Ctrl+F6.

Świat Zdrowia

Dodane zostało 'Zestawienie dla Świata Zdrowia' (Sprzedaż -> Pozycje sprzedaży -> Raport wg widoku -> Zestawienie dla Świata Zdrowia).

Drukuj