Uaktualnienie programu EuroSoft Apteka III 2012

Przedstawiamy kolejną wersję programu EuroSoft Apteka. Zmiany wprowadzone w nowej wersji są wynikiem współpracy z użytkownikami naszego oprogramowania.

Ekspedycja

Odczyt danych z recept za pomocą czytnika kodów kreskowych.

Udoskonalony został mechanizm wczytywania danych z recept za pomocą czytnika kodów kreskowych.
Obecnie program niezależnie od tego, które pole zostało zaznaczone ('Świadczeniodawca', 'Pacjent', 'Lekarz', 'Numer recepty') wprowadzi odczytane dane do właściwego pola, np.: po oznaczeniu pola 'Pacjent', a odczytaniu numeru lekarza, program wprowadzi numer PWZ do pola 'Lekarz'. Dotyczy to także pozostałych danych wprowadzanych z recept przy użyciu czytnika kodów kreskowych.

Kontrola wprowadzania danych z recept refundowanych.

Do konfiguracji dodane zostały dwie niezależne opcje umożliwiające kontrolę wprowadzania danych dla recept refundowanych:

 • Administrator -> Konfiguracja -> Ekspedycja Recepty i Usługi Opcje -> Wymagany numer recepty przy sprzedaży refundowanej T/N. Przy oznaczeniu tej opcji na Tak ('T' w polu 'Wartość') program wymaga wprowadzenia numeru recepty przy sprzedaży refundowanej. W przypadku braku numeru recepty niemożliwa będzie kontynuacja sprzedaży. Pojawi się komunikat: Brak wymaganego numeru recepty dla sprzedaży refundowanej!

 

Jeśli mimo wszystko chcemy kontynuować sprzedaż (np. aby umieścić receptę w kolejce) możliwe jest wykonanie operacji Dalej bez walidacji (skrót klawiaturowy 'K').


 • Administrator -> Konfiguracja -> Ekspedycja Recepty i Usługi Opcje -> Oznaczenie Świadczeniodawcy, Lekarza, Pacjenta przy sprzedaży refundowanej T/N. Przy oznaczeniu tej opcji na Tak ('T' w polu 'Wartość') program wymusza podanie numerów świadczeniodawcy, lekarza oraz pacjenta przy sprzedaży refundowanej.

Pozycje kolejki

Do pozycji kolejki dodana została kolumna Data wystawienia recepty. Data jest podświetlana na czerwono, gdy zbliża się do końca termin ważności recepty. Liczbę dni przed końcem terminu ważności recepty (data wystawienia recepty na czerwono) należy ustawić w konfiguracji (Administrator -> Konfiguracja -> Ekspedycja Opcje -> Okres ostrzeżenia o zbliżającym się przeterminowaniu recepty w kolejce).

Sortowanie odpłatności w Ekspedycji

Dodana została możliwość zmiany sposobu sortowania na listach: 'Pozycja dokumentu sprzedaży Nowy: Recepty i usługi' i 'Wycena Nowy: Odpłatności'.

Sortowanie na liście 'Pozycja dokumentu sprzedaży Nowy: Recepty i usługi' zależy od ustawienia konfiguracyjnego:
 • Administrator -> Polecenia -> Ekspedycja Odpł Sortowanie: pozycja, refund. rosnąco, 100%;
 • Administrator -> Polecenia -> Ekspedycja Odpł Sortowanie: pozycja, refund. malejąco, 100%;
 • Administrator -> Polecenia -> Ekspedycja Odpł Sortowanie: pozycja, 100%, refund. rosnąco;
 • Administrator -> Polecenia -> Ekspedycja Odpł Sortowanie: pozycja, 100%, refund. malejąco;

Sortowanie na liście 'Wycena Nowy: Odpłatności' zależy od ustawienia konfiguracyjnego:
 • Administrator -> Polecenia -> Ekspedycja Odpł Sortowanie: ostat. usługa, refund. rosnąco, 100%;
 • Administrator -> Polecenia -> Ekspedycja Odpł Sortowanie: ostat. usługa, refund. malejąco, 100%;
 • Administrator -> Polecenia -> Ekspedycja Odpł Sortowanie: ostat. usługa, 100%, refund. rosnąco;
 • Administrator -> Polecenia -> Ekspedycja Odpł Sortowanie: ostat. usługa, 100%, refund. malejąco;

Konfiguracja

Do konfiguracji dodana została także opcja umożliwiająca określenie czy cena zamiennika może być mniejsza od ceny preskrypcji:
 • Administrator -> Konfiguracja -> Ekspedycja Opcje -> Cena zamiennika mniejsza od ceny preskrypcji T/N.

Zakupy

Oferty zakupu

Do ofert zakupu (Zakupy -> Oferty zakupu -> Oferta Otwórz) dodane zostały pola: Udział % całkowity, Udział % refundowane, Udział % nierefundowane, umożliwiające określenie procentowego udziału w zamówieniach, grup artykułów od poszczególnych dostawców.Obecnie, aby określić parametry podziału zamówień, należy dla poszczególnych dostawców ustawić Priorytet (parametr określający, od którego dostawcy mają być w pierwszej kolejności realizowane zamówienia), Udział % całkowity (udział w realizowaniu zamówień w aptece), Udział % refundowane (procentowy udział leków refundowanych w zamówieniach), Udział % nierefundowane (procentowy udział leków nierefundowanych w zamówieniach).
Jeśli w polach Udział % wpisane zostanie '0' to przy optymalizacji zamówień dla tego dostawcy będzie brana pod uwagę jedynie cena i priorytet.

Do listy Oferty zakupu i Dokumenty zakupu dodana została operacja Odbierz wszystkie, umożliwiająca odebranie ofert i faktur zakupu od wszystkich dostawców.

Zamówienia zakupu

Dodany został nowy typ dokumentu BP - Potwierdzenie zamówienia zakupu (braki potwierdzone przez dostawcę). Artykuły z dokumentu BP są kasowane z oferty, a przy optymalizacji dopisywane do innego dostawcy.

Do listy zamówień zakupu dodana została operacja Oznacz jako zamówione. Do tak oznaczonego zamówienia nie będą dopisywane żadne artykuły i będzie ono pomijane przy kolejnych optymalizacjach.

Niezatwierdzone zamówienia zakupu (status puste) oznaczone zostały kolorem brązowym.

Po uruchomieniu operacji Podziel wg ofert F11 artykuły zostaną rozdzielone zgodnie z określonymi wcześniej parametrami podziału zamówień do niezatwierdzonych zamówień zakupu.
Artykuły z dokumentu BR (braki), po uruchomieniu operacji Podziel wg ofert F11, zostaną dopisane do istniejących niezatwierdzonych zamówień.

Raporty

Raport Zmień dla Dokumentów zakupu

Do raportu Zmień na liście dokumentów zakupu (Zakupy -> Dokumenty zakupu -> raport Zmień) dodana została kolumna Marża poprzednia i porównanie marży rzeczywistej z marżą poprzednią. Jeśli marża rzeczywista jest mniejsza od marży poprzedniej -1% (tolerancja 1%), to pojawi się oznaczenie w postaci czerwonej strzałki skierowanej w dół.Test refundacji

Do testu refundacji dodane zostało sprawdzenie typu numeru pacjenta dla refundatora unijnego.

Jeśli dla Pacjenta (Kartoteki -> Pacjenci -> Pacjent Otwórz) w polu 'Typ numeru pacjenta' wybrana została jedna z opcji:

 • 2 Poświadczenie
 • 3 Formularz E-100
 • 4 Karta Ubezpieczenia

to program sprawdzi czy ustawiony został refundator unijny (Kartoteki -> Kontrahenci -> formularz Refundatorzy -> pole 'Należy do: NFZ - Płatnik części B).
W przypadku błędnego ustawienia typu numeru pacjenta dla refundatora unijnego, pojawi się komunikat: "Pacjent: błędny typ numeru dla refundatora NFZ".

Harmonogram poleceń

Do menu Administrator dodana została lista Harmonogram poleceń zawierająca dwie pozycje:

 • Odbierz wszystkie faktury zakupu
 • Odbierz wszystkie oferty zakupu

Aby określić parametry dla odbioru faktur i ofert zakupu należy, po otwarciu polecenia, oznaczyć pole 'Włączone', wprowadzić przedział czasowy i dni tygodnia, w których będą odbierane faktury i oferty zakupu.
Polecenie do odbioru ofert zakupu działa dla wszystkich zatwierdzonych ofert.

Drukuj