Uaktualnienie programu EuroSoft Apteka III kw. 2008

klawiaturaPublikujemy kolejną wersję programu EuroSoft Apteka. Nowa wersja jest w pełni dostosowana do nowych rozporządzeń Ministerstwa Zdrowia. Poniżej przedstawiamy ważniejsze elementy tego uaktualnienia.

Refundacja

Korekty recept, Usuń, Dodaj, Popraw

Do programu EuroSoft Apteka wprowadzone zostały korekty recept o typie dokumentu KRU, KRD, KRP.

Dla oddziałów NFZ, które przyjmują korekty w trybie Dodaj, tak jak poprzednio, należy wprowadzić wartość "T", do konfiguracji w sekcji 'Dokumenty z recept XML Opcje' w wierszu 'Korekty Usuń jako Dodaj z wartościami ujemnymi (T/N)'

Dodanie usługi CN-P-EB, DN-P-EB, IN-P-EB

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9.07.2008 w sprawie wykazu chorób oraz wykazu leków i wyrobów medycznych, które ze względu na te choroby są przepisywane bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub za częściową odpłatnością i wprowadzeniem odpłatności P-EB, dopuszczalne są usługi: P-EB, DN-P-EB, CN-P-EB, IN-P-EB. Ponieważ recepty z usługą CN-P-EB, DN-P-EB, IN-P-EB zdarzają się niezwykle rzadko, usługi te można wprowadzić do programu opcjonalnie. Do Poleceń (Administrator -> Polecenia) dodano skrypty, które umożliwiają wprowadzenie takich usług. Są to polecenia:

Dokumenty

Plik danych o refundacji XML 1.06

W związku z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 25.08.2008 w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych i przekazywanych przez apteki podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych zastosowano tworzenie plików XML w wersji 1.06.

Zakupy

Oznaczenia kolorystyczne
Do list 'Dokumenty zakupu' i Zamówienia zakupu' dodane zostały nowe oznaczenia kolorystyczne.

Raporty

Nowe raporty dotyczące zakupu z upustem
Upust zakupu wg dostawców i dokumentów zakupu (Plik -> Raporty okresowe)
Raport zawiera zestawienie wartości zakupu przed i po upuście oraz wartość upustu i % upustu wg dostawców w podziale na dokumenty zakupu.
Upust zakupu wg dokumentów' (Plik -> Raporty okresowe)
Raport zawiera zestawienie wartości zakupu przed i po upuście oraz wartość upustu i % upustu wg dokumentów zakupu.
Upust zakupu wg dostawców' (Plik -> Raporty okresowe)
Raport zawiera zestawienie wartości zakupu przed i po upuście oraz wartość upustu i % upustu wg dostawców.

Aktualizacja formuły importu dla kategorii ZK

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 czerwca 2008 roku w sprawie wykazu leków dla świadczeniobiorców posiadających tytuł "Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi" lub "Zasłużonego Dawcy Przeszczepu" została zaktualizowana formuła importu dla kategorii ZK.
Dla leków znajdujących się w tym wykazie, kategoria ZK jest ustawiana poprzez import z Bazyla.

Obsługa KS-EWD w programie EuroSoft Apteka

Rozszerzona została możliwość korzystania z funkcji KS-EWD w programie EuroSoft Apteka.
Oprócz pobierania ofert zakupu i wysyłania zamówień zakupu, dodana została możliwość sprawdzania stanu i ceny artykułu u dostawcy.
W sprawie zakupu pakietu KS-EWD prosimy kontaktować się z Działem Handlowym firmy EuroSoft.
Drukuj