Uaktualnienie programu EuroSoft Apteka III 2009

klawiaturaPublikujemy kolejną wersję programu EuroSoft Apteka. Nowa wersja oferuje wiele nowych funkcji, które pozwalają na lepsze wykorzystanie mechanizmów promocji.

 


Dokumenty promocji

Związanie dokumentów promocji z programami lojalnościowymi

Wprowadzenie możliwości związania dokumentów promocji z programem lojalnościowym pozwala na stosowanie specjalnych cen i upustów dla posiadaczy kart lojalnościowych wydawanych przez apteki. Daje to możliwość rozszerzenia funkcjonalności dotychczasowych programów lojalnościowych stosowanych w aptekach.

Zmiana sposobu definiowania parametrów sprzedaży

Na formularzu pozycji promocji oraz w operacji ‘Dodaj’ wprowadzona została możliwość obliczania parametrów promocji: ceny i bonifikaty w zależności od opłaty, dla odpłatności 30% i 50%. Po wprowadzeniu opłaty program wylicza promocyjną cenę sprzedaży - do wysokości limitu oraz kwotę bonifikaty. Dodana została możliwość wyłączania wskazanych opakowań z promocji, jak też określania parametrów promocji dla wszystkich artykułów.

Przeliczanie promocji podczas aktualizacji programu

Przy aktualizacji programu następuje przeliczenie poprzednich bonifikat procentowych na cenę promocyjną i bonifikatę kwotową dla leków, które można wydać z odpłatnością 30% lub 50%, o ile w pozycji promocji podano tylko upust lub cenę. Przeliczenie jest wykonywane jeśli w aptece stosowane były bonifikaty. Po aktualizacji programu wyłączone zostanie pole 'Stosuj procentowy upust od ceny' na liście 'Odpłatności'.

UWAGA! Po aktualizacji programu należy sprawdzić parametry promocji przy użyciu raportów:


Ekspedycja

Operacja ‘Oznacz do zamówienia Tak’

W Ekspedycji, na liście 'Pozycja dokumentu sprzedaży Nowy: Partie magazynowe' oraz na liście 'Stany magazynowe', dodana została operacja ‘Oznacz do zamówienia Tak (Ctrl+T)’, która umożliwia ręczne oznaczenie i wprowadzenie ilości do zamówienia. Operacja jest związana z prawem ‘Ekspedycja. Partie magazynowe. Oznacz do zamówienia’.

Nowy formularz ‘Pozycja dokumentu sprzedaż Nowy: Ilość’

For

Do formularza ‘Pozycja dokumentu sprzedaż Nowy: Ilość’ zostały dodane nowe pola, które pozwalają ustalić parametry sprzedaży wydawanego opakowania. Nowe pola umożliwiają, w zależności od konfiguracji i posiadanych uprawnień, na zmianę upustu procentowego, upustu kwotowego lub opłaty.

Opakowania

Operacja Kopiuj

Zmieniona została operacja Kopiuj(Ctrl+K), na liście ‘Opakowania’. Formularz ‘Opakowanie Kopiuj’ zawiera wartości pól kopiowanego opakowania.

Kategoria Suplement diety

Dodana została Kategoria (Kartoteki -> Kategorie) Suplement diety, o wartości kategorii 'Tak' i kodzie wartości kategorii SD. Uwaga! Kategoria nie jest importowana z EuroSoft Bazyl. Należy ją ustawić ręcznie.

Bazyl

Zamienniki dla leków o statusie Rpz

Rozszerzona została formuła importu kategorii Zamiennik. Leki, które są wydawane na podstawie recepty zastrzeŜonej (Rpz) mogą uzyskać kategorię Zamiennik i być wydawane jako zamienniki refundowane o ile cena jest równa lub mniejsza od limitu.

Raporty

Pozycje sprzedaży wg odbiorców

Dodany został raport Pozycje sprzedaŜy wg odbiorców (Sprzedaż -> Pozycje sprzedaży -> Raport wg widoku). Raport może np. służyć do wydrukowania pozycji znajdujących się w kolejce (np. przed zmianami list refundowanych). W tym celu w filtrze F3 Filtruj wg kryterium, należy wpisać w polu 'Status': k

Drukuj