Uaktualnienie programu EuroSoft Apteka IV 2010

apteka15Przedstawiamy kolejną wersję programu EuroSoft Apteka. Zmiany stawek VAT, które zaczną obowiązywać w 2011 r. program zostaną uaktualnione automatycznie w programie EuroSoft Apteka i na drukarkach fiskalnych.


 

Zmiany stawek VAT i klasyfikacji PKWiU

Najważniejsze zmiany w przepisach, które zaczną obowiązywać od początku 2011 r. to zmiany dotyczące stawek VAT. Od 1 stycznia 2011 r. wejdzie również w życie nowa klasyfikacja PKWiU.
Nowa wersja programu EuroSoft Apteka została przygotowana tak aby zmiany, które należy wprowadzić w oprogramowaniu i drukarkach fiskalnych odbyły się automatycznie i w sposób jak najbardziej przyjazny użytkownikowi.

Dokładna procedura zmiany stawek VAT znajduje się wpliku:

icon Procedura zmian stawek VAT (58.83 kB)

Kontrola danych na Dokumentach zakupu i sprzedaży

W związku ze zmianą stawek, w programie wprowadzona została dodatkowa kontrola podczas zatwierdzania dokumentów zakupu i sprzedaży, która obejmuje:
 1. Kontrolę stawek VAT według daty sprzedaży dokumentu. Jeżeli data sprzedaży jest sprzed 2011 roku, to dopuszczalne są stawki 22%, 7%, 3%, 0% i zwolniony. Jeżeli dokument ma datę sprzedaży od 2011 roku, to dopuszczalne są stawki 23%, 8%, 5%, 0% i zwolniony.
 2. Kontrolę daty sprzedaży dokumentu źródłowego, do którego wystawiany był dokument korygujący. Jeżeli dokument korekty ma określoną datę sprzedaży w roku 2011, ale dokument źródłowy został wystawiony w 2010 roku, to dopuszczalne są stawki 22%, 7%, 3%, 0% i zwolniony.
 3. Kontrolę artykułów anulowanych. Dokument nie może zawierać artykułów anulowanych na pozycjach, które zwiększają stan magazynowy. Dopuszczalne jest zatwierdzenie dokumentu zakupu z pozycją anulowaną, jeśli operacja zmniejsza stan magazynu (korekty).
 4. Kontrolę ilości zwracanych opakowań, przy zatwierdzaniu dokumentów zwrotu (korekt). Program uniemożliwia zwrócenie większej ilości opakowań niż było na dokumencie źródłowym.
 5. Kontrolę pod względem obecności artykułów tymczasowych. Dokument zakupu nie może zawierać artykułów tymczasowych.
Kontrola podczas zatwierdzania dokumentów sprzedaży obejmuje, podobnie jak w przypadku dokumentów zakupu, kontrolę stawek VAT i kontrolę ilości zwracanych opakowań.

Operacja „Oferty zakupu Pokaż”

Na liście opakowań (Kartoteki -> Opakowania) i na liście partii magazynowych w Ekspedycji, dodana została operacja Oferty zakupu Pokaż (Ctrl+F7).
W wyniku tej operacji, na podstawie ofert pobranych od dostawców, następuje sprawdzenie cen wskazanego opakowania:
 • Cena Brutto/Netto,
 • Cena sprzedaży, na podstawie marży domyślnej,
 • Opłata ubezpieczony, w przypadku leków refundowanych,
 • Opłata przewlekle chory, w przypadku leków refundowanych.

OfertyZakupuPokaz OfertyZakupuPokaz1

 

Automatyczne filtrowanie Kontrahentów w Ekspedycji

Poszerzona została funkcjonalność dotycząca filtrowania Kontrahentów w Ekspedycji.
Obecnie na listach Kontrahentów (Świadczeniodawcy, Pacjenci, Lekarze) program dokonuje automatycznego wyszukiwania w zależności od rodzaju wprowadzanych danych:
 • Jeżeli zaczniemy wpisywać cyfry numeru, to automatycznie nastąpi wyszukiwanie według pola 'Numer 1'.
 • Jeżeli zaczniemy wpisywać litery imienia lub nazwiska, to automatycznie nastąpi wyszukiwanie według pola 'Kontrahent'.
Cyfry Litery

Zmiany w wyglądzie programu

Po wielu latach program EuroSoft Apteka zmienił się również od strony graficznej.
Poprawiony został widok programu w przypadku stosowania kompozycji typowych dla Windows XP. Zmienione zostały także przyciski na paskach. Mamy nadzieję, że duże i bardziej kolorowe ikonki na przyciskach ułatwią Państwu korzystanie z naszej aplikacji.
Ikonki1

Ikonki2

Obsługa kolektora danych ARGOX PT-20

ArgoxPT20W ofercie firmy EuroSoft pojawiły się nowe kolektory danych firmy ARGOX. Przenośny terminal PT-20 to niewielkich rozmiarów, wielofunkcyjne urządzenie służące do zbierania, przechowywania i przesyłania danych. Nowa wersja programu EuroSoft Apteka została dostosowana do współpracy z tym kolektorem.
Więcej informacji o urządzeniach, z którymi współpracuje nasze oprogramowanie można znaleźć tutaj.

Drukuj