Uaktualnienie programu EuroSoft Apteka IV 2009

apteka7Publikujemy kolejną wersję programu EuroSoft Apteka. Program został dostosowany do obsługi kodów EAN13 nierozpoczynająch się od cyfr 59, które ukazały się w rozporządzeniach Ministra Zdrowia obowiązujących od 16 grudnia 2009.Komunikaty dla użytkowników programu

komunikaty1 komunikaty2

W oknie głównym programu znajduje się lista Komunikaty, zawierająca wiadomości przeznaczone dla użytkowników programu EuroSoft Apteka. Komunikaty dotyczą między innymi: nowych funkcji programu, dostępnych aktualizacji, zmian przepisów itd.
Opis działania komunikatów znajduje się w pierwszym komunikacie - 'Komunikaty w programie EuroSoft Apteka - Wprowadzenie'.
Aby otworzyć komunikat wymagane jest prawo ‘Komunikaty okno główne. Otwórz’ (Administrator -> Prawa dostępu). Domyślnie prawo dostępne jest dla grupy użytkowników Kierownik i Administrator.

Ekspedycja

Zamów Ilość (Alt+T)

ZamowIlosc

W Ekspedycji, na karcie 'Pozycja dokumentu sprzedaży Nowy: Ilość' dodana została możliwość zaznaczenia pozycji do zamówienia oraz podania ilości. Wprowadzenie ilości '0' powoduje usunięcie zaznaczenia do zamówienia.

Opakowania

Kody EAN13 leków refundowanych nierozpoczynające się od 59...

Na listach leków refundowanych obowiązujących od 16 grudnia 2009 znajdują się kody EAN13 nie rozpoczynające się od 59. Dotychczas takie kody nie występowały na listach i przekazywanie ich w sprawozdaniach XML było błędem.
Program został dostosowany do obsługi kodów EAN13 nie rozpoczynających się od 59. Zmodyfikowane zostały operacje: Import (Kartoteki -> Opakowania); Import. Zmiany kodów EAN (Kartoteki -> Zmiany artykułów); Bazyl. Aktualizacja danych do testu leków refundowanych z EAN13 (Administrator -> Polecenia).

Raporty

Nowe raporty uwzgledniające bonifikatę

Dodano raport pokazuje pozycje sprzedaży z uwzględnieniem opłaty pomniejszonej o bonifikatę.

Raporty wykorzystywane w aptekach, w których ustawiona jest opcja powodująca pomniejszenie opłaty o bonifikatę na paragonie z drukarki fiskalnej (Administrator -> Konfiguracja -> Dokumenty sprzedaży Opcje -> Opłata na paragonie zmniejszona o bonifikatę (T/N) - Tak).
Raporty są zgodne z raportem dobowym z drukarki fiskalnej. Raporty  będą aktywne jeśli w programie była zaznaczona opcja 'Opłata na paragonie zmniejszona o bonifikatę - Tak'.

 

Drukuj