I Krajowa Konferencja Systemy Komputerowe...

I Krajowa Konferencja Systemy Komputerowe...

I Krajowa Konferencja Systemy Komputerowe i Teleinformatyczne W Służbie Zdrowia 24 września 2009 r. Warszawa.

Organizatorzy - Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych oraz EuroSoft Sp z o.o.


I Krajowa Konferencja Systemy Komputerowe i Teleinformatyczne W Służbie Zdrowia adresowana jest do wszystkich zajmujących się teorią i praktyką informatyzacji służby zdrowia.


Celem konferencji jest umacnianie sprzężeń nauka - praktyka dzięki umożliwieniu prezentacji istniejących problemów informatyzacji oraz osiągniętych rozwiązań naukowych i technicznych.

Zakres tematyczny konferencji

Na tle różnorodnych kierunków i tematów, zawierających się w obszarze informatyzacji służby zdrowia, na konferencji szczególna uwaga zostanie zwrócona na następujące zagadnienia:

  • Systemy komputerowe w służbie zdrowia.
  • Sieci komputerowe w służbie zdrowia.
  • Systemy pomiarowe i diagnostyczne.
  • Narzędzia i metody tworzenia komputerowych systemów medycznych.
  • Standardy zapisu i przesyłania danych medycznych.
  • Współczesne trendy w informatyce medycznej.

Szczegółowe informacje znajdują się tutaj.

HARMONOGRAM

900 Otwarcie konferencji
Prof. Marek Cieciura
Sesja I
STANDARDY ZAPISU I PRZESYŁANIA DANYCH MEDYCZNYCH

Przewodniczący: Prof. Andrzej Ameljańczyk
915 prof. WAT dr hab. inż. Tadeusz Nowicki - Wojskowa Akademia Techniczna Wydział Cybernetyki
Badanie struktury informacyjnej w opisach wytycznych i ścieżek klinicznych
930 mgr inż. Marta Lignowska - Wojskowa Akademia Techniczna Wydział Cybernetyki
Symulacja ścieżek klinicznych w środowisku PowerDesigner + Simul8
945 dr inż. Grzegorz Bliźniuk - Wojskowa Akademia Techniczna Wydział Cybernetyki
Ranking inicjatyw standaryzacyjnych oraz standardów kluczowych dla opisu wytycznych i ścieżek klinicznych
1000 prof. WAT dr hab. inż. Kazimierz Worwa - Wojskowa Akademia Techniczna Wydział Cybernetyki
Wykorzystanie internetowych źródeł wiedzy medycznej do tworzenia opisów wytycznych i ścieżek klinicznych
1015 mgr inż. Roman Bronowski - ICT sp. z o.o
Inicjatywy standaryzacyjne z dziedziny systemów wspomagających podejmowanie decyzji klinicznych
1030 mgr Anna Mazur - Koncept - L S.A.
Automatyczna identyfikacja w Służbie Zdrowia
Przerwa 1
1045 - 1100
Sesja II
NARZĘDZIA I METODY TWORZENIA KOMPUTEROWYCH SYSTEMÓW MEDYCZNYCH

Przewodniczący: Prof. Zenon Biniek
1100 prof. dr hab. Piotr Zaborowski - Warszawski Uniwersytet Medyczny
Wspomaganie diagnozy medycznej. Refleksje po latach
1115 prof. dr hab. inż. Andrzej Ameljańczyk - Wojskowa Akademia Techniczna Wydział Cybernetyki, Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych w Warszawie
Matematyczny model przestrzeni życia w Komputerowym Systemie Wspomagania Decyzji Medycznych
1130 dr inż. Jarosław Koszela, mgr inż. Tomasz Gzik, mgr inż. Piotr Kędzierski - Wojskowa Akademia Techniczna Wydział Cybernetyki
Analiza rozwiązań informatycznych wykorzystywanych do wspierania modelowania procesów wspomagania podejmowania decyzji medycznych
1145 dr inż. Jarosław Koszela, mgr inż. Tomasz Gzik, mgr inż. Piotr Kędzierski - Wojskowa Akademia Techniczna Wydział Cybernetyki
Hurtownie procesów i procesy dynamiczne, jako narzędzia wspierające wspomaganie podejmowania decyzji medycznych
1200 lek. med. Maciej Pliszkiewicz - Szpital Specjalistyczny św. Zofii w Warszawie SPZOZ
Inwentaryzacja i charakterystyka kluczowych, elektronicznych źródeł wiedzy medycznej w zakresie wytycznych i ścieżek klinicznych na przykładzie wybranych jednostek chorobowych z zakresu położnictwa i ginekologii.
1215 mgr inż. Artur Egier1, mgr inż. Rafał Piątek2, mgr inż. Aleksander Wocial3 - 1EDDIE Consulting Group, 2CA Services COMARCH S.A., 3Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych w Warszawie
Metody bayesowskie, a modele Markowa w procesie podejmowania decyzji w diagnostyce medycznej
1230 mgr Dariusz Woźniak - Moonlight Howl Sp. z o.o.
Ocena przydatności metod logicznego modelowania procesów działalności w opisie wytycznych i ścieżek klinicznych
1245 dr inż. Piotr Kosiuczenko - Wojskowa Akademia Techniczna Wydział Cybernetyki
Analiza przydatności języka UML do modelowania procesów wspomagania decyzji medycznych
1300 mgr inż. Aleksander Wocial - Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych w Warszawie
Modelowanie procesu biznesowego świadczenia usług medycznych
1315 dr n. przyr. Feliks Kurp - Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych w Warszawie
Wspomaganie decyzji medycznych metodami sztucznej inteligencji
Przerwa 2
1330 - 1400
Sesja III
SYSTEMY KOMPUTEROWE W OCHRONIE ZDROWIA

Przewodniczący: Prof. Andrzej Barczak
1400 prof. WSTI dr hab. n. med. inż. Marek Cieciura - Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych w Warszawie
Zasady informatycznego wspomagania funkcjonowania placówki ochrony zdrowia
1415 prof. dr hab. inż. Andrzej Ameljańczyk - Wojskowa Akademia Techniczna Wydział Cybernetyki, Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych w Warszawie
Analiza specyfiki Komputerowych Systemów Wspomagania Decyzji Medycznych w kontekście modelowania i algorytmizacji procesów decyzyjnych
1430 mgr inż. Bartłomiej Chudawski, mgr Ewelina Trela-Kozłowska - EuroSoft sp. z o.o.
Elektroniczna dokumentacja medyczna - system ES Przychodnia
1445 dr n. med. Janusz Kocik, Paweł Rogala2 - Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii, 2Klinika Hematologii Onkologii i Chorób Wewnętrznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Kluczowe, elektroniczne źródła wiedzy medycznej w zakresie raka płuca w kontekście wytycznych i ścieżek klinicznych
1500 prof. WSTI dr hab. Zenon Biniek1, mgr inż. Dariusz Szarmach2 - 1Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych w Warszawie, 2Politechnika Szczecińska
Kontrola kosztów w ochronie zdrowia
1515 mgr inż. Michał Mazurek, mgr Ewelina Trela-Kozłowska - EuroSoft sp. z o.o.
Optymalizacja kosztów leczenia z punktu widzenia płatnika - system SORK
Przerwa 3
1530 - 1545
1545 dr inż. Wiktor Olchowik, inż. Grzegorz Modras, Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych w Warszawie, Wojskowa Akademia Techniczna
Komputerowa wersja testu mirror-driving
1600 mgr inż. Artur Egier1, mgr inż. Rafał Piątek2, mgr inż. Aleksander Wocial3 - 1EDDIE Consulting Group, 2CA Services COMARCH S.A., 3Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych w Warszawie
Systemy kolejkowe w modelowaniu obsługi pacjenta
1615 prof. WSTI dr hab. Zenon Biniek - Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych w Warszawie
Informatyczne wspomaganie statystyki medycznej w Polsce
1630 mgr inż. Bartłomiej Chudawski, mgr Ewelina Trela-Kozłowska - EuroSoft sp. z o.o.
Technologie mobilne w pracy lekarza - system mLekarz
1645 mgr Adam Widliński - WiedzaNet SA
Wykorzystanie technologii e-learningu w szkoleniu przedstawicieli medycznych
1700 mgr inż. Rafał Maison - Finus sp. z o.o.
Strumieniowe bazy danych w medycynie
1715 Zamknięcie konferencji
Prof. Marek Cieciura


 

Przewodniczący Komitetu Naukowego:
Dr hab. inż. Marek CIECIURA, prof. WSTI

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego:
Dr inż. Wiktor OLCHOWIK

Organizatorzy Konferencji:

Wyższa Szkoła Technologii InformatycznychEurosoft Sp. z o.o.

Drukuj