Prezentacje dla aptek


Wprowadzenie
movie app Wybrane funkcje programu
movie app Leki Współczesnej Terapii
Kartoteki
movie app Utworzenie nowej kartoteki opakowania na podstawie bazy danych BAZYL
movie app Ustalanie marży dla artykułów wg kategorii
movie app Przygotowanie dokumentu promocji
Zakupy
movie app Wczytanie faktury zakupu z pliku
movie app Przygotowanie zamówienia zakupu na podstawie ofert i kontrola realizacji zamówień
Sprzedaż
movie app Sprzedaż artykułów na receptę
movie app Sprzedaż artykułów bez recepty
movie app Sprawdzenie poprawności danych na receptach
movie app Informacja o marży w ekspedycji
movie app Łączenie recept i przesuwanie pozycji recept
movie app Wyszukiwanie odpowiedników wg wskazanego kryterium
movie app Tworzenie korekty recepty
Wytwarzanie
movie app Wytwarzanie leku recepturowego
Magazyn
movie app Inwentaryzacja IK i IF
movie app Inwentaryzacja IR
Drukuj