• Łopuszańska 32, 02-220 Warszawa
 • eurosoft@eurosoft.com.pl
 • 8:00 - 16:00

EuroSoft Przychodnia

EuroSoft Szpital to system wspomagający prowadzenie placówki medycznej lecznictwa zamkniętego. Składa się z wielu modułów, które pozwalają dostosować go do charakterystyki pracy danej placówki. W systemie zostały wykorzystane mechanizmy definiowania ankiet i wzorów dokumentów, które zapewniają maksymalną elastyczność prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej pacjenta na oddziale. Zaimplementowane moduły zapewniają kompleksowy, elektroniczny obieg informacji w szpitalu. Pozwala to na sprawne i efektywne zarządzanie placówką medyczną

 • Pełna funkcjonalność – która pozwala realizować świadczenia POZ, AOS, Medycyny Pracy, Rehabilitacji, Diagnostyki, Stomatologii, SzJD, ZOL w ramach tej samej licencji. 
 • Moduł rozliczeń z NFZ (wraz z elektroniczną fakturą) oraz moduł Raporty wraz z wszystkimi dedykowanymi raportami np.: Kolejek oczekujących, raporty do PZH, do MZ itd. 
 • Realizacja świadczeń komercyjnych wraz z możliwością wystawienia rachunków, faktur VAT czy też faktur zbiorczych (NFZ, zleceniodawcy komercyjni) z możliwością eksportowania do systemów F-K. Możliwość wprowadzenia dowolnej liczby cenników, kontrahentów czy wewnętrznych umów pomiędzy firmami. 
 • Możliwość rozliczania lekarzy (przypisanie im stawek zlotowych/procentowych) za wykonane usługi i automatyczne generowanie rozliczeń miesięcznych 
 • Możliwość wprowadzania cenników kosztowych by raportować koszty i przychody poszczególnych usług 
 • Rehabilitacja z możliwością planowania i szybkiej obsługi raportowania (kody kreskowe) 
 • Wbudowane wszystkie niezbędne SŁOWNIKI I BAZY DANYCH (m. in. ICD9, ICD10, JGP, BAZYL – lista leków refundowanych wraz z ich cenami oraz warunkami refundacji) 
 • Możliwość prowadzenia i dostosowania wzorców Elektronicznej Dokumentacji Medycznej do wymagań placówki i użytkownika w tym:  funkcje automatycznego / samodzielnego kopiowania historycznych elementów wizyty, wstawiania szablonów, ankiet wraz z możliwością ich samodzielnego tworzenia, edytowania, co przyspiesza „opis” bieżącej wizyty jak i standaryzujące sposób prowadzenia dokumentacji medycznej. System pozwala także na definiowanie przepływu danych pomiędzy różnymi formularzami 
 • Obsługa drukarek fiskalnych (jednak drukarka może obsługiwać kilka stanowisk) 
 • Komunikator w programie 
 • Obsługa elektronicznych zleceń w ramach gabinetu zabiegowego / szpitala jednego dnia: wysłanie zlecenia wykonania: badania laboratoryjnego/diagnostycznego/zabiegu do komórki realizującej, możliwość śledzenia stanu wykonania zlecenia, zwrotne otrzymanie wyniku realizacji zlecenia (np. wyniku badania) 
 • Praca na licencjonowanej bazie danych ze wsparciem producenta 
 • Integralny Podpis Elektroniczny (niekwalifikowany – już wbudowany
  w program) lub podpis kwalifikowany 
 • Moduł Mobilny – mGabinet / mOddział –  rozszerzenie o moduł mobilny daje możliwość prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej realizowaną na urządzeniach mobilnych (tablety, smarfony). Zapewnia to użytkownikowi dostęp do wszystkich danych w dowolnym miejscu i czasie. Aplikacja mobilna pozwala na natychmiastowy dostęp do danych zapisanych w głównej bazie danych w m. in. na wystawianie i realizowanie zleceń medycznych czy wypełnianie dokumentacji medycznej. Wszystkie informacje uzupełnione w mobilnej aplikacji są uaktualniane bezpośrednio w bazie danych, dzięki czemu aplikacja nie wymaga synchronizacji. Moduł mobilny zapewnia jednocześnie wysokie bezpieczeństwo.  
 •  

EuroSoft Szpital

EuroSoft Szpital to system wspomagający prowadzenie placówki medycznej lecznictwa zamkniętego. Składa się z wielu modułów, które pozwalają dostosować go do charakterystyki pracy danej placówki. W systemie zostały wykorzystane mechanizmy definiowania ankiet i wzorów dokumentów, które zapewniają maksymalną elastyczność prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej pacjenta na oddziale. Zaimplementowane moduły zapewniają kompleksowy, elektroniczny obieg informacji w szpitalu. Pozwala to na sprawne i efektywne zarządzanie placówką medyczną.

 • System zapewnia funkcjonalność niezbędną do obsługi szpitala – w tym moduły:  
 • Moduł Administrator (część HIS) 
 • Moduł Izby Przyjęć 
 • Moduł Oddział 
 • Moduł mobilny (obchód) 
 • Moduł Pracowni Diagnostycznej 
 • Moduł Rejestracji do przychodni 
 • Moduł Gabinet 
 • Moduł Zleceń Medycznych 
 • Moduł Rehabilitacji/Fizjoterapii 
 • Moduł Apteczka Oddziałowa 
 • Moduł Rozliczenia NFZ (zawiera moduły: obsługa kolejek oczekujących oraz gruper JGP) 
 • Moduł Statystyka Medyczna 
 • Moduł informacji zarządczej (BI) 
 • Moduł Apteki Szpitalna z magazynem wraz w modułem obsługi zamówień i przetargów 
 • Funkcje prowadzenia Elektronicznej Dokumentacji Medycznej w pełnym zakresie w tym: 
 • Wykonanie wizyty kwalifikacyjnej (wizyty przed przyjęciem na oddział) oraz skopiowanie wybranych danych z tej wizyty do historii choroby pacjenta na oddziale 
 • Automatyczny przydział numeru w księgach: głównej, oddziałowej, porad ambulatoryjnych i innych odpowiednich 
 • Rejestrowanie wykonanych procedur medycznych zgodnie z ICD-9 oraz możliwość utworzenia własnych wcześniej zdefiniowanych: Data wykonania, Ilość procedur, Kod procedury ICD-9 
 • Prowadzenie dokumentacji medycznej. System daje możliwość  dostosowania wzorców Elektronicznej Dokumentacji Medycznej do wymagań placówki i użytkownika w tym:  funkcje automatycznego / samodzielnego kopiowania historycznych elementów wizyty, wstawiania szablonów, ankiet wraz z możliwością ich samodzielnego tworzenia, edytowania. System pozwala także na definiowanie przepływu danych pomiędzy różnymi formularzami 
 • Wydruk niezbędnych dokumentów np. karta informacyjna, karta statystyczna, epikryza 
 • Pełne rozliczenie świadczeń w dowolnym momencie trwania umowy 
 • Rejestrowanie przyjęć szpitalnych i ambulatoryjnych, porad w izbie przyjęć,  gabinetach diagnostycznych i terapeutycznych 
 • Obsługa elektronicznych zleceń w ramach systemu szpitalnego: wysłanie zlecenia wykonania badania laboratoryjnego/diagnostycznego do jednostki realizującej, możliwość śledzenia stanu wykonania zlecenia, zwrotne otrzymanie wyniku realizacji zlecenia (np. wyniku badania), zlecenie podania leków, zlecenie na konsultacje lekarskie 
 • Blok operacyjny 
 • Integralny Podpis Elektroniczny (niekwalifikowany – już wbudowany  
  w program) lub podpis kwalifikowany 
 • Moduł Mobilny – mGabinet / mOddział –  rozszerzenie o moduł mobilny daje możliwość prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej realizowaną na urządzeniach mobilnych (tablety, smarfony).  
 • Obsługa drukarek fiskalnych (jednak drukarka może obsługiwać kilka stanowisk) 
 • Komunikator w programie 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Rejestracja

Zarządzanie Grafikami

 • Optymalizacja
 • Paragony i faktury VAT
 • Powiadomienia SMS
 • Automatyczne przypomnienia
Thumb
1000
Abc

Rejestracja

Rejestracja

Shape
Rejestracja

Pełna funkcjonalność

która pozwala realizować świadczenia POZ, AOS, Medycyny Pracy, Rehabilitacji, Diagnostyki, Stomatologii, SzJD, ZOL w ramach tej samej licencji. 

Faktury VAT

Produkty

Rejestarcja

Thumb

Ty

lorem*

 • Lista
  dad sd s fs fsd
 • tytuł 2
  sfdsfsdf
 • eawewqeqwe
  wrqwr
 • qweqwe
  wqeqweqwe

sfdsfsdfsdf

Thumb
Thumb
Thumb Thumb

Rejestracja

Zarządzanie grafikami

 • sss

 • sddd

signature


Thumb